Spotkanie „Jak towarzyszyć człowiekowi XXI wieku – wymiar duchowy i psychologiczny” – 8.06.2024

radoscewangelii.pl 5 dni temu

Prowadząc od wielu lat rekolekcje, warsztaty i różnego rodzaju spotkania, towarzyszymy wielu osobom z różnych środowisk w ich drodze formacji, odkrywania własnego potencjału, a także w momentach kryzysów i trudnych doświadczeń życiowych. Widzimy człowieka w każdej sferze jego funkcjonowania i staramy się prowadzić nasze działania holistycznie.

Dbamy o naszą nieustanną formację i szkolenia w tym wymiarze, ale również widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i wspólnych działań, między środowiskami i profesjonalistami działającymi w obszarze towarzyszenia na tym samym terenie, i wśród tych samych osób.

Zaproszenie na spotkanie „Jak towarzyszyć człowiekowi XXI wieku – wymiar duchowy i psychologiczny” kierujemy do osób zajmujących się na co dzień towarzyszeniem w wymiarze duchowym lub psychologicznym.

Zapraszamy:

 • psychologów,
 • psychiatrów,
 • terapeutów,
 • coachów,
 • towarzyszy duchowych,

z różnych środowisk i organizacji, aby nasze wspólne refleksje mogły być przekazywane dalej w naszych środowiskach pracy.

Pragniemy podjąć refleksję na temat towarzyszenia człowiekowi w XXI wieku. Chcemy wymienić się naszymi doświadczeniami, co nas motywuje do tej pracy, a także na jakie trudności i wyzwania napotykamy każdego dnia w pracy z innymi, oraz jakie możemy podjąć działania, by wspierać się nawzajem, rozwijać nasze kompetencje oraz podejmować wspólne inicjatywy.

Spotkanie będzie przebiegało w sposób synodalny – aby każdy mógł się wypowiedzieć oraz byśmy wspólnie mogli wyciągnąć wnioski i plany na przyszłość.

Ze względu na charakter warsztatowy, na pierwsze spotkanie zostanie zaproszona ograniczona liczba osób.

Pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z doświadczeniem częstej pracy w wymiarze towarzyszenia.

Zachęcamy do przekazywania zaproszenia osobom potencjalnie zainteresowanym i mogącym wnieść cenny głos i doświadczenie w podejmowany temat.


Informacje szczegółowe

 • Data: 8 czerwca 2024 (godz. 9.00 – 13.00)
 • Miejsce: Fundacja euforia Ewangelii, parafia pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku – ul. Brzegi 45
 • Zgłoszenia: do dnia 27 maja

Liczba miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem, do dnia 31 maja.

Ramowy program i szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


Formularz zgłoszeniowy

Imię *
Nazwisko *
Rok urodzenia *
Email *
Telefon *
Organizacja, której jesteś członkiem (jeśli taka jest) *
Wykonywany przez Ciebie zawód/ posługa
 • psycholog
 • psychiatra
 • terapeuta
 • coach
 • towarzysz duchowy
 • inne
Od kiedy wykonujesz ten zawód/ posługę *
Liczba osób, którym towarzyszysz miesięcznie *
Twoja praca towarzyszenia polega w głównej mierze na *
Dlaczego chcesz wziąć udział w tym spotkaniu *
Jakie trudności są dla Ciebie największym wyzwaniem w tej pracy/ posłudze *
Skąd dowiedziałaś/eś się o tym spotkaniu? *
Czy uczestniczyłaś/eś wcześniej w rekolekcjach lub wydarzeniach Fundacji? jeżeli tak to jakich i kiedy? *
Czy chcesz otrzymywać w przyszłości informację mailową o rekolekcjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację euforia Ewangelii? *
 • Tak
 • Nie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację euforia Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
  Comment
  Wyślij zgłoszenie

  Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji euforia Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja euforia Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Idź do oryginalnego materiału